HH 79424082 1920

Klimaat en energie

Windmolens in de Noordoostpolder, Flip Franssen / Hollandse Hoogte

De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd. Het pad naar een fossielvrij Nederland is geplaveid met grote onzekerheden.

Middels het klimaatakkoord is langs vijf transitiepaden een strategie uitgezet die houvast biedt, maar de vertaalslag van strategie naar beleid en praktijk leidt nog tot een breed scala aan vragen. Hoe sturen we op de laagste maatschappelijke kosten? Hoe geven we ruimte aan bewoners en behouden we maatschappelijk draagvlak? Hoe werken we samen, zowel tussen overheid en markt, tussen overheden onderling en binnen gemeenten en uitvoeringsorganisaties?

AEF ziet het als haar verantwoordelijkheid bij te dragen aan de energietransitie door aan dit soort vraagstukken te werken. Over bijna de gehele breedte van het beleidsterrein ontwerpen we beleidsinterventies, adviseren we over de strategie, stellen we businesscases op en rekenen deze door en doen we evaluaties. We leunen daarbij op onze brede ervaring met transitievraagstukken vanuit andere domeinen. Zo werken we aan een duurzame toekomst.

Meer weten over dit thema?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm