Actueel 12 juni 2020

Tekorten jeugdhulp structureel?

HH 88387939 1920 875
ANP Foto / Patricia Rehe

De afgelopen jaren is veel discussie geweest over de middelen die in 2015 gedecentraliseerd zijn voor jeugdhulp.

Het Rijk heeft tijdelijk extra middelen toegevoegd aan het budget. Het is echter onvoldoende zeker of de tekorten ook structureel zijn.

AEF doet onderzoek naar de vraag welke middelen structureel nodig zijn, en welke maatregelen eventueel nog genomen kunnen worden om de kosten te verlagen. Dit onderzoek moet een solide basis vormen voor besluitvorming op verschillende niveaus (aanbieders, gemeenten en het Rijk).

Het onderzoek biedt inzicht in de uitvoering en bekostiging van taken die gemeenten op grond van de Jeugdwet hebben, en in mogelijke aanknopingspunten voor aanpassingen aan het stelsel. Het onderzoek is zo opgezet dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis en bestaande data, maar om een solide beeld te vormen is het noodzakelijk om aanvullende informatie op te halen bij gemeenten en aanbieders.

Zo wordt er een diepte-onderzoek uitgevoerd om te doorgronden welke effecten bepaalde maatregelen kunnen hebben, en wordt later een brede uitvraag gedaan om tot een representatief beeld te komen.

Meer weten?
Plan van aanpak Onderzoek Noodzaak structurele middelen jeugd, 24 april 2020

Lijst met maatregelen die in het onderzoek worden meegenomen, 10 juni 2020

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm