Projecten

Kennis en beleid bundelen tegen een groeiende ongelijkheid

ANP 421856799 1920 780
ANP Foto / Patricia Rehe

De ongelijkheid tussen mensen lijkt alsmaar groter te worden en door te werken op meer leefgebieden.

Verschillen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, huisvesting, gezondheid en in participatie, die elkaar ook nog eens versterken. De Amsterdamse kennisinstellingen (VU, UvA, HvA en Inholland) werken samen met de gemeente aan de totstandkoming van een Kenniscentrum rond het thema Ongelijkheid in de stad.

In deze samenwerking komen de inzichten uit onderzoek terecht in het beleid en de stad en vice versa. AEF voerde een bestuurlijke verkenning uit naar de haalbaarheid en mogelijke invulling. Ze ontwikkelde diverse scenario’s voor de scope, governance en financiering van het Kenniscentrum. Ook voert AEF het Kwartiermakerschap tot het moment dat er een directeur is gestart.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm