Actueel 19 oktober 2020

Onderzoeken stelselwijziging rijgeschiktheid

HH Rink Hof 1920 875
ANP Foto / Rink Hof

Politiek en media besteedden het afgelopen jaar veel aandacht aan de procedures rondom het uitgeven en verlengen van rijbewijzen.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kwam in het nieuws vanwege lange wachttijden bij de verlenging van rijbewijzen voor kwetsbare bestuurders. Zoals mensen boven de 75 en mensen chronische aandoeningen. Het SWOV en AEF onderzochten in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op welke manier het stelsel van medische rijgeschiktheid verbeterd kan worden. Het doel was de onderzoeken naar de rijgeschiktheid meer risicogestuurd te maken.

SWOV onderzocht welke innovatieve methoden het stelsel kunnen verbeteren. Tot slot beschreef het instituut ook de effecten van de alternatieve scenario’s uit de verschillende onderzoeken.

AEF was verantwoordelijk voor het:
- Analyseren van het Nederlandse stelsel: we keken bijvoorbeeld naar de huidige wetgeving en de ontwikkeling van het aantal onderzoeken dat elk jaar wordt uitgevoerd
- In kaart brengen van alternatieven in buitenlandse stelsels: in 16 landen binnen en buiten de EU onderzochten we hoe daar de onderzoeken georganiseerd zijn en op welke manier zij omgaan met nieuwe ontwikkelingen zoals de vergrijzing. Landen die we onderzochten waren bijvoorbeeld Canada, Duitsland, Japan en het Verenigd Koninkrijk
- Onderzoeken van het draagvlak voor mogelijke wijzigingen: welke alternatieven de belangenverenigingen, artsen en rijbewijsbezitters aan de verschillende alternatieven als verbeteringen zien en welke volgens hen juist veel nadelen hebben.


Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm